Saturday, February 7, 2009

Halina't Sama-sama

Halina’t sama–sama
Purihin natin Sya
Halina’t sama–sama
Awitan natin Sya

Ipalakpak ang inyong kamay
Itaas at ikaway Lahat ay magsabing
Diyos ay buhay

No comments:

Post a Comment